در تلگرام برای جستجوی Id باید تلگرام خودتان را باز کنید؛ درست است که چند روزی است از کار افتاده است ولی مهم نیست

نوشته‌ها