در اینترنت خبری منتشر شده است مبنی بر هکر بودن ربات تینا؛ برای این که از هک نشدن خیال تان آسوده شود به آموزش زیر بروید.

نوشته‌ها